Content Marketing = ยอดขาย?

content marketing

  คำนี้เคยได้ยินกันบ่อยๆ Content Marketing เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการตลาดที่ไม่ต้องลงทุนสูงนัก แต่ได้ผลตอบรับที่ดีในระยะยาว โดยการทำเนื้อหาเพื่อโน้มน้าวจิตใจ เปลี่ยนใจคนแปลกหน้าให้กลายมาเป็นลูกค้า

Content Marketing  คือ ทำการตลาดผ่านเนื้อหาเพื่อสร้าง “คุณค่า (Value)” ให้กับแบรนด์ โดยการดึงดูดให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์สะท้อนตัวตนของแบรนด์นั้นๆ จุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อ่านติดตาม จดจำ และนำไปสู่ยอดขาย โดยคอนเทนต์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ พอดแคสต์ เป็นต้น

—————

ยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพ

  1. ทำความเข้าใจก่อนว่า ลูกค้ากว่าจะมาซื้อสินค้าต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง
  • รับรู้ (Awareness)
  • ค้นหาข้อมูล (Evaluation)
  • ตัดสินใจซื้อ (Purchase)
  • ใช้งานสินค้า (Usage)
  • กลับมาซื้อซ้ำ (Loyalty)

ซึ่งการทำ Content Marketing ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าทำในช่วงไหน เพื่อให้ Content ไม่ผิดกลุ่มเป้าหมาย

—————

2. เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้ว ต่อไปเป็นการวางแผนทำ Content ที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็น บทความ, รูปภาพ หรือวิดิโอ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและเข้าใจในแบรนด์มากขึ้น เพื่อกระจายไปตามสื่อโซเชียล Facebook Instagram Twitter และควรเลือกสื่อที่เหมาะสมกับแบรนด์เรา เช่น สินค้าแฟชั่นผู้หญิง ก็จะเหมาะกับ Instagram

—————

3. วัดผล Content ดูการตอบรับจากผู้ที่เข้าชม Content ของเรา ว่าตรงโจทย์กับที่ตั้งไว้หรือไม่ การวัดผลทำได้จาก การเข้าถึงกี่คน (Reach) คนเห็นโพสต์เท่าไร (Impression) มีส่วนร่วมกี่คน ( Engagement) เป็นต้น ดูอย่างละเอียด วิเคราะห์ เพื่อนำปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น

—————  สุดท้าย  —————

การสร้างเนื้อหาทางการตลาดคือการสร้าง“แบรนด์ให้กับแบรนด์เราเล่าให้ฟังแล้วว่าการขายเนื้อหาส่วนใหญ่ของสมนาคุณนั้นไม่ได้ขายเพียงเท่าไหร่เนื้อหา 80% ขายของที่นี่ คุณภาพจะเปลี่ยนเป็นกลุ่ม“ ลูกค้า”

Share :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

SANSENDO THAILAND

Marketing Agency

Tel : 02-163-4963

Email : sale-marketing@sansendo-th.com

เพิ่มเพื่อน